Contact

Contact way

Contact person: Lin Zhiwei
Position: Regional Manager
Mobile: 18905923536
Area: Fujian,Beijing,Hebei,Anhui
Dongbei,Zhejiang,Shanghai,Henan
Contact person: Peng Yingjun
Position: Regional Sales Manager
Mobile:18607081110
Area: Shandong 
QQ:1875953775
Contact person: Guo Wenchen
Position: Regional Sales Manager
Tel:0769-89800668
Mobile:17307078898/17788762170
Area: Shenzhen, Guangdong 
Contact person: Xiao Juncai
Position: Regional Sales Manager
Mobile:13548649975
Area: Hubei and Hunan
Contact person: Jiang quanchun
Position: Regional Sales Manager
Mobile:13452150336
Area: Chongqing, Sichuan
QQ:596639044
Contact person: Zhang Yushi
Position: Regional Sales Manager
Tel / fax:025-5247286
Mobile:18018039111 
Area: Jiangsu 
Contact person: Zhang Yanqiong
Position: Regional Sales Manager
Mobile:13759929022
Area: Shaanxi
QQ:534862051


For other regions, please contact
Offline store
Tel:0592-5327681